banner.jpg

COACHING

Het PrikkelProofPlan kan ook heel goed gebruikt worden als methode binnen verschillende organisaties die met deze doelgroep werken.

Zelf pas ik het ook toe op mijn poli voor onrustige baby's.

Het is tevens goed te gebruiken in andere ziekenhuizen/huisartspraktijken/consultatiebureau's/

kraamzorg/ kinderdagverblijven/ gastouderbureau's etc.

Het is niet alleen handzaam wanneer je als professional zelf met baby's werkt. Maar zeker ook wanneer je als professional gerichte ondersteuning wilt bieden aan ouders, zodat zij dit weer toe kunnen passen bij hun baby.

Aan de hand van workshops geef ik vakgerichte 

informatie over hoe je het PrikkelProofPlan

op verschillende manieren in kunt zetten.

Ervaringen van pedagogisch medewerkers die werken met het PrikkelProofPlan vanuit de kinderopvang:

  • Met deze tips kun je baby's op de groep, zonder inbakeren in slaap laten vallen

  • Baby's kunnen nu langer achtereenvolgend slapen

  • Meer Rust & Regelmaat op de groep

  • Bewustwording van de prikkels vanuit de omgeving

  • Beter de signalen van baby's kunnen herkennen en hier op in kunnen spelen

  • Meer eenduidigheid binnen het team, maar ook met de ouders

Voor meer informatie: